Verificarea contului se va face prin fotografierea/scanarea actului tău de identitate (buletin, paşaport sau permis).

Documentul trebuie să fie întreg, clar şi valabil, iar acesta poate fi trimis la adresa de email [email protected] sau pe Facebook Messenger.
 

Ai găsit răspunsul căutat?